April 13, 2020

RFID ชิปอัจฉริยะพลิกโฉมระบบโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

พลิกโฉมระบบโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

ภาคอุตสาหกรรมจับตามองเทคโนโลยี RFID หวังพลิกโฉมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่ยังไม่แทนเข้ามาแทนที่บาร์โค้ดในเร็ววัน เหตุต้นทุนยังสูง-ผู้ใช้งานน้อย เผยตลาด RFID ไทยมีศักยภาพสูงโต 30% ต่อปี

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) หรือเทคโนโลยีการระบุข้อมูลที่แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุหรือบุคคลด้วยคลื่นความถี่วิทยุยิ่งได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายฝ่ายจับตามองว่า จะช่วยยกระดับการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพราะ RFID เชื่อมต่อเข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) ของคู่ค้าในระบบซัพพลายเชน จะทำให้มองเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าในซัพพลายเชนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

หัวใจสำคัญและประโยชน์

  • เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ลดความผิดพลาด
  • ลดขั้นตอน
  • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
  • ขยายขอบข่ายถึงสามารถบริหารระบบซัพพลายเชนทั้งระบบ

จุดเด่นของ RFID ที่แตกต่างกับบาร์โค้ด

สามารถอ่านค่าได้อัตโนมัติ อ่านค่าได้ในระยะไกลด้วยความเร็วสูง และสามารถอ่านได้คราวละมากๆ มี Serial number ของสินค้าแต่ละชิ้น สามารถเขียนข้อมูลเพิ่มเติมในชิปได้ และมีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับการใช้งาน RFID ในภาคอุตสาหกรรม-การค้าในปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าปลีกยักษ์ใหญ่วอล-มาร์ทที่จะประกาศทดลองใช้ RFID ในระดับรายสินค้าแล้วในปี 2553 นี้ ซึ่งจากที่ทดลองใช้ติดในระดับพาเลทตั้งแต่ปี 2548 พบว่า ช่วยลดปัญหาสินค้าขาดและเสียโอกาสในการขายสินค้าได้กว่า 10%

ประเทศไทยนำมาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารคลังสินค้า การผลิตในโรงงาน การติดตามสถานะสินค้าระหว่างการขนส่งในรูปแบบ Electronic Seal (e-Seal) ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมอาหาร (Traceability) งานด้านเกษตรและปศุสัตว์ สาธารณสุข เป็นต้น

สำหรับอัตราการเติบโตและมูลค่าการตลาดของเทคโนโลยี RFID ในประเทศไทย ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ระบุว่า ตลาดมีศักยภาพสูง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปี โดยในปี 2551 มีมูลค่าการตลาด 1,850 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2552 นี้จะมีอัตราการเติบโตที่ 30% เช่นกัน สำหรับมูลค่าในตลาดโลกคาดว่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท

ที่มา logisticscorner

© Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker