April 13, 2020

วิธีการอ่าน QR code ด้วยมือถือ

วิธีการใช้มือถือหรืออุปกรณ์เพื่อทำการอ่าน QR code เพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภท e-mail, website address หรือ Text message ต่างๆ ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี ตอนนี้เราสามารถเอาบทความเป็นหน้าๆ เข้าไปไว้บน QR code ได้แล้ว

วิธีการใช้งาน QR code

  • เราต้องดาวน์โหลดแอพสำหรับอ่าน Qr code (แนะนำแอพ QR droid, QR code scanner, Barcode scanner หรือ Goggle ก็สามารถอ่านได้ครับ) โหลดจาก Google play store มาไว้ในเครื่องได้เลยครับ
  • เปิดแอพขึ้นมา, แอพจะเปิดการทำงานของกล้อง

ให้เรานำกล้องมาจ่อไว้ที่สัญลักษณ์ QR code ที่เราต้องการครับ แอพจะทำการอ่านเองโดยอัตโนมัติ
** ในบางครั้ง แอพอาจจะไม่สามารถอ่าน QR code ได้ ทั้งนี้ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามารบกวน เช่น แสงสว่างน้อยหรือมากเกินไป, มีสิ่งแปลกปลอมติดหรือเลอะอยู่บน QR code

  • เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหาก QR code นั้นบรรจุชื่อของเว็ปไซต์ มือถือหรือุปกรณ์ของเราจะเปิดเว็ปให้ทันทีครับ หรือถ้าเป็น e-mail address ก็จะเปิดเมล์ให้เราเขียนข้อความได้ทันที
© Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker