เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น

Description

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)  มีหัวอ่านเป็นแบบ 2D สามารถอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D และ 2D ได้ทุกรูปแบบ ตัวเครื่องจะเป็นสีดำส่วนปุ๋มที่ใช้กดสแกนจะเป็นสีเหลือง รองรับอินเตอร์เฟซ USB ความละเอียดของการอ่านบาร์โค้ดที่น้อยที่สุดจะอยู่ที่ 4 mil  สามารถอ่านบาร์โค้ดได้แมนยำ ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว เพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาดในการทำงานได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ  Barcode Scanner  AAA S20

  • ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง
  • อ่านบาร์โค้ดแบบ 2D
  • อ่านบาร์โค้ดบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับอินเตอร์เฟซ RS232 และ USB

Download Data Sheet

© Copyright 2020 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker