คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) Bluebird BIP-1300-PQ

แฮ น เฮ ล (Handheld Computer) Bluebird Pidion BIP-1300-PQ ใช้ระบบปฏิบัติการ Window Mobile 6.1 หน้าจอขนาด 3.5 นิ้ว เชื่อมต่อแบบ 2G สามารถอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D มี RFID, GPS พิมพ์ใบเสร็จหน้ากว้างได้ 2 นิ้ว

Description

แฮ น เฮ ล (Handheld Computer) Bluebird Pidion BIP-1300-PQ

แฮ น เฮ ล (Handheld Computer) Bluebird Pidion BIP-1300-PQ อ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ2D ได้ทุกรูปแบบ มีปริ้นเตอร์ในตัว สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ขนาด 2" พิมพ์เร็ว พิมพ์ชัด ใช้งานได้งาน และสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพสูง และที่สำคัญมีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

 

คุณสมบัติที่สำคัญ แฮ น เฮ ล (Handheld Computer) Bluebird Pidion BIP-1300-PQMobile Computer

 • สามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง GSM/GPRS และ Wireless LAN
 • สามารถทำงานได้หลายอย่างในหนึ่งเดียว (all-in-one) ได้แก่ Printer, MSR, IC Card Reader, Barcode Scanner และ Digital Camera
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด เช่น Fingerprint Verification, Sign Pad รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านทาง USB(Host &Client),Bluetooth และ SDIO Slot เป็นต้น
 • Bluebird Pidion BIP-1300 ออกแบบมาเพื่อความสะดวก และคงทนในการทำงานมี IC Card Reader ทำให้สามารถใช้กับระบบรับชำระเงิน แบบ EMV Leverl 1,2 Certifications
 • ผ่านการรับรองจาก WEEE/RoHS (Restriction of Hazardous Hubstance) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของการติดตั้ง Enterprise Handheld Computer ในกระบวนการต่างๆ

ในที่นี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Enterprise Smart Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • การรับชิ้นส่วน

การติดตั้ง Handheld ทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ดและรายการที่คล้ายกันบนชิ้นส่วนต่างๆ และแปลงเนื้อหาที่ได้รับให้เป็นข้อมูลได้ในทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดจากความประมาทในการตรวจสอบด้วยสายตา เมื่อมีการใช้ชิ้นส่วนในไลน์การผลิต รายการสินค้าจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดหน้าที่ในการบันทึกและการป้อนข้อมูลของบุคลากรได้ ส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง วิธีนี้จึงช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการตรวจสอบการรับสินค้า และการตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าได้เป็นอย่างมาก

 • การเก็บชิ้นส่วน

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าระหว่างการจัดเก็บสินค้าจะส่งผลให้เกิดความสับสนในระหว่างการเลือกชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับไลน์การผลิต และกระบวนการที่ตามมาจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ขั้นตอนการแจกจ่ายชิ้นส่วนซึ่งเรียงตามลำดับการทำงานก็จะยุ่งเหยิงไปด้วย การใช้ Handheld Computer และบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์เข้ากับข้อมูลชั้นวางจะช่วยให้การดำเนินงานนี้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเลือกชิ้นงานได้อย่างถูกต้องจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบได้เป็นอย่างมาก

 • กระบวนการทำงาน

handheld computer android สามารถใช้จัดการการทำงานโดยรวม การจัดการชั่วโมงทำงาน การตรวจสอบการสวมชิ้นงาน และการจัดการเครื่องมือแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้จัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามที่คาดหวังได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากการระบุข้อมูลชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แล้ว การกำหนดสถานการณ์ในการใช้งานและสถานการณ์ในการบริโภควัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์และเครื่องมือก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการจัดการอุปกรณ์

 • การประกอบชิ้นส่วน

ความผิดพลาดของการประกอบคือปัญหาที่พบได้ทั่วไป และเกิดขึ้นได้ง่ายในกระบวนการนี้ แต่เมื่อใช้ Handheld Computer Smart POS คุณจะสามารถตรวจสอบชิ้นส่วน และดูขั้นตอนการทำงานบนจอแสดงผลได้เพียงสแกนโค้ดบนผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมในการประกอบได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วน รวมถึงสินค้าที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์และรูปร่างคล้ายกันนั้นสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ไม่ยาก แต่การจัดการสินค้าด้วยบาร์โค้ดจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการประกอบเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บบันทึกการทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบย้อนกลับมีประสิทธิภาพ

 • การตรวจสอบสินค้า

ข้อดีประการหนึ่งของการติดตั้ง handheld computers คือการทำงานร่วมกับระบบจะช่วยให้การลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของสินค้าทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบติดตามสินค้ายังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถระบุกระบวนการที่เป็นสาเหตุของปัญหา เช่น ชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องได้ในทันทีนอกจากนี้ ผลการตรวจสอบและผลการซ่อมแซมจะถูกแปลงเป็นข้อมูลในจุดที่ดำเนินการทันที ซึ่งจะทำให้วิธีการปรับปรุงคุณภาพมีความชัดเจน

 • คลังสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว

สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งเข้าไปในคลังสินค้าของบริษัทเพื่อรอการจัดส่งซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดของการส่งสินค้าลงได้อย่างมากด้วยระบบการตรวจสอบการจัดส่งที่ไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ handheld scanner ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลังได้ด้วย

ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วย handheld ในคลังสินค้า ที่มีระบบการอ่านตัวอักษร

ในบางครั้งอาจไม่มีการแปลงหมายเลขซีเรียลและหมายเลขล็อตเป็นบาร์โค้ดที่โรงงานผลิตยานยนต์ และอุปกรณ์การขนส่ง ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตาม การใช้ mobile barcode reader ที่รองรับการอ่านอักษรด้วยแสง (OCR) จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และขจัดข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย

การตรวจสอบใบบันทึกผลิตภัณฑ์และตัวสินค้า

ในปัจจุบันนี้ การจัดการกับตัวอักษรอย่างหมายเลขผลิตภัณฑ์บนฉลากชิ้นส่วนก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องตรวจสอบตัวอักษรด้วยตาเปล่าจดสตริงอักขระด้วยมือ และป้อนลงใน คอมพิวเตอร์PC ด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจำนวนมากก็ยังดูคล้ายกันมากจนทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าแต่เมื่อใช้ Mobile Computer สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทำจะมีเพียงการสแกนตัวอักษรเพื่อนพเข้าระบบเท่านั้น ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจึงลดลงได้อย่างมาก และยังช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

  Download Data Sheet

   Reviews

   There are no reviews yet.

   Be the first to review “คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) Bluebird BIP-1300-PQ”

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   © Copyright 2020 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
   envelopephone-handsetmap-marker