คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) Issyzone IPDA030

คอมพิวเตอร์มือถือ (android mobile computer) Issyzone IPDA030 ระบบปฏิบัติการ Android7.0 ขนาดหน้าจอ 5" Ram2GB, Rom16GB เชื่อมต่อ WiFi 2.4G/5G แบตเตอรี่ความจุ 5,000 MAH สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้ง 1D และ2D มีปริ้นเตอร์ในตัวเครื่องด้วยสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้

Description

คอมพิวเตอร์มือถือ (android mobile computer) Issyzone IPDA030

สภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง android mobile computer

การติดตั้ง android mobile computer ในการดำเนินงานหลายแขนง เช่น โลจิสติกส์ และการผลิต เพื่อการประยุกต์ใช้งาน เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การตรวจสอบข้อมูล การบริหารขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบย้อนกลับ และการป้องกันความผิดพลาดของการจัดส่ง ส่วนนี้จะอธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง คอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อการใช้งานจริง

ความต้องการสำหรับการใช้งาน Mobile computer

ข้อดีของ Handheld คือมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว และสามารถทำได้หลายหน้าที่ เช่น การอ่านโค้ดในรูปแบบต่างๆรวมถึง การเก็บรวบรวม การส่ง และการรับข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะติดตั้ง handheld computer คุณจำเป็นจะต้องจัดการกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเสียก่อน

ความจำเป็นของการเตรียมพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้ง handheld computer android

ในด้านการใช้งาน Handheld Computer Smart POS นั้น การมีอุปกรณ์ที่หลากหลายคือสิ่งจำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ PC หรือServer ที่ต้องใช้สื่อสาร แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานและที่ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะ และเครื่องพิมพ์เฉพาะเพื่อใช้เอาต์พุตข้อมูลที่บันทึกไว้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างฟังก์ชันและความสามารถในการทำงานของระบบที่ตรงกับสภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์การใช้งานอีกด้วย ตัวอย่างของสิ่งที่ซอฟต์แวร์จัดการได้นั้น ได้แก่ วิธีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมถึงวิธีแสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้บน คอมพิวเตอร์PC และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก่อนการติดตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร

Handheld Mobile Computer สามารถอ่านและเก็บข้อมูลได้ภายในเครื่องเดียว แต่การผนวกรวมอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับคอมพิวเตอร์PC และServer คือสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งปันข้อมูลกับแผนกอื่น และใช้งานข้อมูลจากแผนกอื่น ปัญหาคือการระบุว่าจะใช้วิธีใดในการสื่อสารระหว่าง handheld computers และ คอมพิวเตอร์PC ส่วนคำตอบจะมาจากสภาพแวดล้อมการใช้งานและโดยทั่วไปจะเลือกจากหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การใช้ยูนิตการสื่อสารและการใช้ LAN ไร้สาย

ใช้ยูนิตการสื่อสารเมื่อตำแหน่งการใช้งานมีจำกัด

หากตำแหน่งการใช้งานถูกจำกัดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้เลือกใช้ยูนิตการสื่อสาร โดยใช้สาย LAN หรือสาย USB เพื่อเชื่อมต่อยูนิตการสื่อสารเข้ากับ คอมพิวเตอร์PC

ใช้ LAN ไร้สายในคลังสินค้า ร้านค้า และโรงงานขนาดใหญ่

หากคุณต้องการใช้ handheld scanner ระหว่างการเคลื่อนที่ในคลังสินค้า ร้านค้า หรือโรงงานขนาดใหญ่ ให้เลือกชนิดไร้สาย ซึ่งจำเป็นต้องสร้าง LAN ในพื้นที่ทำงานด้วยการติดตั้งแอคเซสพอยต์เฉพาะ และเมื่อต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่มี LAN ไร้สาย ก็มักจะเป็นกรณีที่ต้องใช้ handheld ในคลังสินค้า เป็นพื้นที่กว้าง ดังนั้นจึงต้องวัดสภาพแวดล้อมและกำหนดจำนวน รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งแอคเซสพอยต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

สภาพแวดล้อมของแหล่งจ่ายไฟ

mobile barcode reader เป็นแบบไร้สายและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อให้พกพาสะดวกและใช้งานง่าย แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จะมีอยู่หลายชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้แบบเฉพาะ และแบตเตอรี่เซลล์แห้งสำหรับการใช้งานทั่วไป เมื่อใช้งาน mobile barcode scanner เฉพาะในบริษัทหรือโรงงาน การเตรียมแท่นชาร์จเฉพาะเพื่อชาร์จ Mobile Computer โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบเข้ากับแท่นชาร์จหลังจากทำงานเสร็จก็เพียงพอแล้ว ส่วนในสถานการณ์ที่คาดว่าช่างเทคนิคและพนักงานขายจะนำ pda scan barcode ออกไปนอกบริษัท โดยทั่วไปแล้วจะต้องเลือก PDA Scanner ชนิดที่ใช้แบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งหรือแบตเตอรี่ชาร์จได้แบบใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถซื้อมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสื่อมได้ทันทีเมื่ออยู่นอกสำนักงาน แทนที่จะเลือก Rugged mobile computer ที่ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์มือถือ

สิ่งหนึ่งที่พบได้ทั่วไปคือพนักงานส่งของตามบ้านจะพิมพ์ข้อมูลออกมาเมื่อส่งพัสดุ ข้อดีหนึ่งของ Handheld Mobile Computer คือนอกจากการอ่าน และเก็บข้อมูลแล้วยังสามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ อีกทั้งงานที่ต้องมีเครื่องพิมพ์ต่างหาก เช่น การอ่านข้อมูลจากคลังสินค้าหรือโรงงาน และติดฉลากเข้ากับกล่องลัง และพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการจัดส่ง ก็ยังสามารถใช้ Handheld Computer ร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จพกพาที่มีขนาดกะทัดรัดได้เช่นกัน

การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ทำได้ยาก

การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะนั้นทำได้ยากกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์อย่าง handheld scanner และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์การสื่อสาร แบตเตอรี่ และเครื่องพิมพ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างระบบ เช่น การกำหนดวิธีการเก็บและประมวลผลข้อมูลที่อ่านได้ และวิธีติดตั้งการดำเนินการบนจอภาพนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรระบบ และโดยปกติแล้ว ต้นทุนการพัฒนาในระหว่างการติดตั้งฮาร์ดแวร์นั้นก็จะต้องใช้เงินทุนมาก จึงมักจะเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการติดตั้ง Handheld Mobile Computer เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่ต้องติดกับปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และไม่ได้รับประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้

 

Review คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) Issyzone IPDA030

  Download Data Sheet

   Reviews

   There are no reviews yet.

   Be the first to review “คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) Issyzone IPDA030”

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   © Copyright 2020 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
   envelopephone-handsetmap-marker