Fixed Asset Tracking : SmartTrack (การตรวจนับทรัพย์สิน)

SmartTrack (Fixed Asset Tracking) โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) และเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ในการตรวจนับทรัพย์สินทำให้การตรวจนับสินค้าขององค์กร โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบของ SmartTrack ซึ่งทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมข้อมูล จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยการอ่านรหัสจากบาร์โค้ดที่ติดอยู่ที่ทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ก็ทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ SmartTrack บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลและออกรายงานต่อไป

Description

SmartTrack (Fixed Asset Tracking) โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน

คุณสมบัติสำคัญของ SmartTrack (Fixed Asset Tracking) โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน

 • ดาวน์โหลดข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ ERP ในรูปแบบที่กำหนดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือผ่านทาง Cradle, Wifi, internet
 •  บันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินโดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
 •  เตือนเมื่อพบทรัพย์สินที่วางผิดโลเคชั่นและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชั่นหรือไม่
 • อัพโหลดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน จากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle, Wifi, internet
 • พิมพ์รายงานการ ตรวจนับทรัพย์สินที่สำนักงาน เช่น
  - เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริง กับจำนวนที่ได้จากระบบหลังร้าน (ERP)
  และแสดงจำนวนที่แตกต่าง
  - แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง
  - แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
  - แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สินหรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด และอื่น ๆ
 • จัดข้อมูลการตรวจ นับทรัพย์สินตามรูปแบบที่ระบบหลังร้าน (ERP) ต้องการเพื่อการโอนข้อมูล (Export)ไประบบ ERP
 • มีโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน

ประโยชน์ของ SmartTrack

การตรวจนับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ  และเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะ
ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องลดการผิดพลาดจาก
การป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน มีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานได้ทันที
หรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ

หน้าตาของ SmartTrack บางส่วน

โปรแกรม SmartTrack เป็น โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน ภายในองค์กร

 • สามารถตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • เป็น โปรแกรม Fixed Asset Tracking ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สิน ที่ถูกออกแบบวิธีการใช้งานแบบง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน Asset Counting
 • สามารถดูรายงาน ระบบ ตรวจ นับ ทรัพย์สิน ได้ทั้งบน เครื่อง Handheld เครื่อง สแกน บาร์ โค้ด มือ ถือ และ โปรแกรมจัดการทรัพย์สิน BackOffice รวมถึงสามารถพิมพ์รหัสแท่ง (Barcode) ในโปรแกรม Fixed Asset Management ได้เลยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นทางบริษัทฯ จึงขอเสนอโปรแกรม SmartTrack ซอฟต์แวร์ตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อเป็นประโยชน์กับ องค์กรของท่าน

ทำไมต้องซื้อ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน SmartTrack กับเรา?

เพราะ เราได้พัฒนา โปรแกรมจัดการทรัพย์สิน Fixed Asset Management Software เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมความสมบูรณ์ของ ระบบ ตรวจ นับ ทรัพย์สิน โดยสามารถ เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริง กับจำนวนที่ได้จากระบบหลังร้าน, สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง, แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย, และแสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สินหรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด นอกจากนี้ Fixed Asset Tracking ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สิน สามารถใช้งานได้อย่างเสถียร ด้วยการพัฒนา ซอฟต์แวร์ตรวจนับทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี จนกลายเป็น Software Solution Asset Counting ซอฟต์แวร์ตรวจนับทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการจัดการทรัพย์สิน แบบครบวงจร ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ลดค่าใช้จ่าย เรื่องการบริหารทรัพย์สิน ป้องกันสินทรัพย์สูญหาย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 1. การใช้ โปรแกรมจัดการทรัพย์สิน ที่ด้อยคุณภาพ จะนำปัญหา หรือ ข้อ บกพร่อง ที่ อาจ เกิด ขึ้น ทำให้การทำงานสะดุด และ เสียเวลา การทำงานซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นการสูญเสียโดยไม่จำเป็น โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน SmartTrack เป็น Fixed Asset Management Software ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สิน ที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของคน ทำให้การบริหารงานทำได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ตรวจสอบงานทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ
 2. ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สิน ครบวงจร ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ PDA Handheld Mobile Computer หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner/ QR Code Reader สามารถรองรับ QR Code ในการตรวจนับทรัพย์สิน โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติด ระบบ ตรวจ นับ ทรัพย์สิน เป็น โปรแกรม Fixed Asset Management พัฒนาโดยคนไทย ราคาสำหรับคนไทยเหมาะสำหรับ SME จนถึงธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ (สามารถสอบถาม รายชื่อบริษัทชั้นนำในไทยที่เป็นลูกค้าเราปัจจุบันที่ได้นำ ระบบ Fixed Asset Management Software ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จากเบอร์โทรที่แสดงหน้าเวปไซด์) การันตีด้วยประสพการณ์ที่ยาวนาน พร้อมบริการ ปรับแต่งระบบให้เป็นไปตามการใช้งานของแต่ละบริษัท Customize ตาม การใช้งานขององค์กรของคุณ
 3. Asset Counting โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน ได้รับการพัฒนาจนมีความเสถียร หมดปัญหาเรื่อง Error, Bug ที่มักพบบ่อยๆ ในการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือโปรแกรมที่พึ่งพัฒนามาได้ไม่นาน ล่าสุดปัจจุบันนี้เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี โปรแกรม Fixed Asset Management สามารถรันบน Tablet ด้วย ระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ปริ้นเตอร์พกพา Mobile Printer ที่มีขนาดกะทัดรัดผ่าน Bluetooth (ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายยี่ห้อ สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้จากหน้าเวปไซด์) ทำให้การจัดการงานขายง่ายและปิดการขายได้เร็วขึ้น
 4. ซอฟต์แวร์ตรวจนับทรัพย์สิน SmartTrack ไทย ได้มีการปรับแต่งให้เข้ากับระบบของการทำงานแบบคนไทย เป็นโปรแกรมที่ทำงานง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถพิมพ์รายละเอียด รายงานผลการตรวจสอบได้ทันที ทำงานได้สะดวก ด้วยต้นทุนที่ประหยัดสุดๆ และสามารถควบคุมทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 5. ติดต่อเราได้ง่าย โดย คุยออนไลน์ Live Chat ผ่านเวปไซด์, ส่งไลน์, Facebook หรือ โทรศัพย์คุย กับเจ้าหน้าที่ มีประการณ์ ความรู้เรื่อง โปรแกรมจัดการทรัพย์สิน Fixed Asset Tracking เป็นอย่างดี เราพร้อมดูแลตลอดเวลาทำการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ธุรกิจครบวงจรได้ทั้ง Online & Offline นอกจากนี้ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นเดินทางไปนำเสนอระบบที่บริษัทของท่าน
 6. ถ้าลูกค้าพบปัญหาในการทำงาน โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน QR Code เรามีแผนก Support เพื่อดูแลลูกค้าเบื้องต้น เป็นบริการหลังการขาย ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น, รีโมทออนไลน์, Zoom และเรายังมีบริการถึงที่ (Onsite Service) ตลอดอายุการใช้งาน
 7. SmartTrack ระบบ ตรวจ นับ ทรัพย์สิน ของเรายังมี ระบบแสดงสถานะ Fixed Asset Tracking ระบุตำแหน่ง Location สามารถแสดงรายการทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง เมื่อมีการ รับ-ส่งข้อมูล (Synchronize) ข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สิน จาก เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ PDA Handheld Mobile Computer หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner/ QR Code Reader ข้อมูลจะถูกแสดงออกเป็นรายงานต่างๆ เป็นอัตโนมัติทันที
 8. การนำโปรแกรมไปใช้งานหลังจากการส่งมอบงาน เรามี ระบบเทรนนิ่ง โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ สำหรับองค์กร อบรมผู้ใช้งานฟรี เรียนรู้ขั้นตอน พร้อมเทคนิคการใช้งานระบบ และฟังก์ชั่นต่างๆ พร้อม Workshop ปฎิบัติจริง มีการทำวีดีโอตัดต่อสั้นๆ ส่งให้ดูหากลูกค้าติดปัญหาการใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง IT ก็สามารถใช้งานได้ง่าย
 9. โปรแกรม Fixed Asset Management ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สิน ช่วย บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารไม่ต้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบทรัพย์สิน ด้วยตัวเอง เพราะการทำงานโดยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ นอกจากการแสดงจำนวนทรัพย์สินแล้ว ยัง สามารถใส่ สถานะเพิ่มเติมได้ว่าอยู่ในสภาพปกติ, ชำรุด หรือ รอส่งซ่อม ทำให้การตรวจเช็คปัญหาอุปกรณ์ที่มีความเสียหาย ได้มีการแก้ไขอย่างเหมาะสม การใช้ระบบ ตรวจ นับ ทรัพย์สิน ที่ดีจะช่วยลดจำนวนแรงงานในการตรวจเช็ค และช่วยให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์ที่มีสภาพที่ดี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังสามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 10. นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แสดงในรายละเอียดของระบบ Software Solution SmartTrack ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ต่อไปในอนาคตระบบที่มีอยู่ก็จะยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพราะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการต้องทำอย่างต่อเนื่องกับโลกที่มีการพัฒนาตลอดเวลา (In Need for a Growth Solution) เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถนำไปใช้งานให้เหมาะกับการทำงานของลูกค้ามากที่สุด และจัดการออกแบบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
 11. เพื่อการทำงานที่ไร้รอยต่อ ทำให้สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างอัตโนมัติ มีการตรวจสอบการทำงานได้ทุกอย่าง (Tracking everything you do) โดยเริ่มจากทำรายงานการเข้ามาของทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ในโรงงาน และทรัพย์สินองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน สถาบันต่างๆ บริษัทเอกชนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยระบบมีการตรวจเช็คสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, เครื่องปริ้น และ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรที่ช่วยในการปฏิบัติงานในโรงงาน ซึ่งเป็นวัสดุคงทนถาวร ได้แก่ สิ่งของหรืออุปกรณ์สานักงานที่มีอายุการใช้งานนาน เพื่อเป็นการแสดงว่า องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน บริหาร จัดการความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีการแสดงผลของรายงานเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำรายการและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินด้วยบาร์โค้ด สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายธุรกิจ เช่น งานให้บริการทางการแพทย์, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจการขนส่งสินค้า, ธุรกิจการศึกษา, การจัดการการผลิต, ธุรกิจบริการการเงิน, ธุรกิจบันเทิง, ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ และอื่นๆ
 12. โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อแสดงถึงศักยภาพของระบบการควบคุมภายใน แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีระบบการควบคุมด้านการบริหารจัดการที่มีระบบ Check and Balance ที่ดี มีการตรวจสอบได้ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร มี Operational Control ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
 13. นอกเหนือจากรายละเอียดที่กล่าวทั้งหมดแล้ว โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินด้วยบาร์โค้ด SmartTrack ยังมีระบบเตือนเมื่อพบทรัพย์สินที่วางผิดโลเคชั่นและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชั่นหรือไม่ โดยสามารถอัพโหลด ข้อมูล การตรวจนับทรัพย์สิน ด้วย โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน QR Code จาก เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA Handheld Mobile Computer) ขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle, Wi-Fi, internet มีการประมวลผลรายงาน โดยเปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริง กับจำนวนที่ได้จากระบบหลังร้าน (ERP) และแสดงจำนวนที่แตกต่าง, แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง, แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย, แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สินหรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด และอื่น ๆ ทั้งหมดถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน QR Code แถมด้วย โปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Fixed Asset Management Software ได้ผ่านการพัฒนาจนมี Function ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีผู้ใช้แล้วมากมาย ทำให้การจัดการทรัพย์สินทำได้ง่ายดาย เป็นเครื่องมือช่วยจัดการสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ โดยการใช้ โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินด้วยบาร์โค้ด และ QR Code ทรัพย์สิน หากเปรียบเทียบธุรกิจหรือองค์กรเป็นร่างกายของเรา ทรัพย์สินที่สูญหายโดยไม่จำเป็น อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดแล้วไม่มีการแก้ไขทันที ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนแผลที่เลือดไหลไม่หยุด หากเราไม่ได้สมานแผลเหล่านั้นทันที ความเจ็บปวดและเสียหายก็จะดำเนินต่อไปแล้วเพิ่มความเสียหายมากขึ้นในอนาคต โปรแกรมบริหารสินทรัพย์เป็นตัวช่วยในการปิดแผล ปรึกษาฟรี ฝ่ายขายยินดีให้บริการ

  Download Data Sheet

   Reviews

   There are no reviews yet.

   Be the first to review “Fixed Asset Tracking : SmartTrack (การตรวจนับทรัพย์สิน)”

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   © Copyright 2023 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
   envelopephone-handsetmap-marker