April 13, 2020
การเลือกซื้อ เครื่องพิมพ์ (Printer) ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทอย่างไร

เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ต เพื่อทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักษรหรือรูปภาพ ที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

Read More
April 13, 2020
เทคโนโลยีการสแกนภาพ แบบ CCD คืออะไร ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยีแบบ CCD หรือ Charged-coupled device ใช้หัวอ่านที่ไวต่อการรับแสงและสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า สแกนเนอร์ส่วนใหญ่ใช้เซนเซอร์แบบ CCD จึงทำให้สามารถสแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได้

Read More
April 12, 2020
Scanner มีกีประเภท ใช้งานอย่างไร

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์ คือ การแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารเสร็จแล้ว บันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่าง ๆ ได้

Read More
April 12, 2020
เครื่องสแกนเนอร์ทำงานอย่างไร

สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่งสำหรับการทำงานในยุคสารสนเทศเทคโนโลยีของสแกนเนอร์แยกออกได้ ดังนี้ Flatbed scanners บางทีเรียกว่า สแกนเนอร์ แบบตั้งโต๊ะ สแกนเนอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด, Sheet - fed scanners เหมือนกับสแกนเนอร์ แบบตั้งโต๊ะ เพียงแต่มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษเพิ่มขึ้น

Read More
April 12, 2020
Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ คืออะไร

Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ใช้สำหรับพกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Personal Digital Assistant (PDA) โดยคอมพิวเตอร์มือถือสามารถป้อนข้อมูลลงเครื่องผ่านคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Windows CE และ Windows Mobile

Read More
April 12, 2020
เทคโนโลยีบาร์โค้ดที่คุณควรรู้

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีบาร์โค้ดนั้นเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้านมากมาย เช่น การค้า โดยการนำบาร์โค้ดมาติดกับตัวสินค้าต่างๆ เพื่อจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้านั้นๆ หรือการจัดการสต๊อกสินค้า

Read More
© Copyright 2020 -Retail Business Services Co., Ltd. - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-marker